Obecnie składane zamówienia zostaną wysłane po 3 czerwca, w związku ze świętem Bożego Ciała i ryzykiem utknięcia roślin w magazynach
In Einkaufsliste speichern
Eine neue Einkaufsliste erstellen

regulamin akcji rabatowej mój ogród

Bez tytułu 1

REGULAMIN AKCJI – Świętuj z nami pierwszy dzień wiosny!

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI

1.1. Organizatorem akcji „Świętuj z nami pierwszy dzień”, zwanej dalej „Akcją”, jest: Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000257211. Kapitał zakładowy Spółki 2.000.000,00 zł, NIP 101-00-01-332, zwana dalej Mój Piękny Ogród

1.2. Akcja odbywać się będzie od 18 marca do 21 kwietnia 2016r. w terminie dokładnie określonym na każdym kuponie rabatowym, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

2.1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba, która w dniach od 18 marca do 21 kwietnia 2016r zrobi zakupy w sklepie internetowym wskazanym w magazynie Mój Piękny Ogród 4/16 z hasłem upoważniającym do zniżki opublikowanym na kuponie rabatowym w magazynie Mój Piękny Ogród 4/16 lub zgłosi się do miejsc wskazanych w magazynie Mój Piękny Ogród 4/16 z kuponem rabatowym z miesięcznika Mój Piękny Ogród 4/16, który upoważnia do zakupu ze zniżką i na warunkach określonych na kuponie.

3. ZASADY AKCJI

3.1 W miesięczniku Mój Piękny Ogród w numerze 4/2016 (numer kwietniowy, pierwszy dzień sprzedaży 18.03.2016) zostanie ogłoszona Akcja oraz będą zamieszczone kupony, które będą upoważniać do zakupu towarów wskazanych na tych kuponach ze wskazanym tam rabatem. Każdy kupon zawiera następujące informacje: wysokości rabatu, hasło uprawniające do zniżki, nazwę firmy, datę ważności, adres sklepu - internetowy lub stacjonarny. Kupon uprawnia do jednorazowego zakupu, w sklepach stacjonarnych i internetowych. Informacje odnośnie rabatów na poszczególne marki czy produkty umieszczone na kuponie mogą wskazywać na ograniczenia, co do asortymentu produktów lub usług objętych promocją.

3.2 Aby wziąć udział w akcji należy zrobić zakupy w sklepie internetowym objętym promocją z hasłem uprawniającym do otrzymania rabatu. Przy zakupie należy podać hasło z kuponu rabatowego. W przypadku sklepów stacjonarnych należy zgłosić się do wybranego miejsca objętego promocją z kuponem uprawniającym do otrzymania rabatu. Przy zakupie należy okazać kupon w kasie.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Regulamin niniejszej Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www.mojpieknyogrod.pl

4.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

pixel
IdoSell Trusted Reviews
4.78 / 5.00 590 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2021-08-30
Sehr schöne Stecklinge, die Monarde ist sehr kümmerlich ...
2021-07-12
Der Versand hat super geklappt, die Pflanzen waren zum Teil etwas mickrig, welk und braun …