Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych przez; rosliny-magda.pl RODO
Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych przez;
sklep rosliny-magda.pl

W związku z zawarciem przez Panią/Pana w sklepie rosliny-magda.pl,adres: Nadrybie Dwór 13; 21-013 Puchaczów,
umowy sprzedaży informujemy, że Pani/Pana dane osobowe podane w zamówieniu oraz te,
które przekaże Pani/Pan przy jej realizacji, będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w celu wykonania tej umowy,
a więc przede wszystkim, aby dokonać dostawy towaru.
Poniżej przedstawiamy szereg informacji, związanych z tym przetwarzaniem danych.
Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi.


RODO - ważne informacje
1. Administratorem danych osobowych jest Ryszard Wójcicki sklep rosliny-magda.pl,adres: Nadrybie Dwór 13; 21-013 Puchaczów dalej zwane „Szkółka Roślin Magda”.

2. Z administratorem można kontaktować się:
-pocztą na adres: Nadrybie Dwór 13; 21-013 Puchaczów
-pocztą elektroniczną na adres e-mail:kontakt@rosliny-magda.pl
-telefonicznie na numer: +48794230440

3. Dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w następujących celach:

-Cel przetwarzania danych
Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

-Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych
Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

-Zakres przetwarzanych danych
Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami, sklep rosliny-magda.pl może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

-Cel przetwarzania danych
Marketing bezpośredni
-Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Szkółkę Roślin Magda, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Szkółkę Roślin Magda działalności rolniczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności rolniczej wynosi pięć lat). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

-Zakres przetwarzanych danych
Adres poczty elektronicznej, numer telefonu
-Cel przetwarzania danych
Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży
-Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych
Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
-Zakres przetwarzanych danych
Adres poczty elektronicznej
-Cel przetwarzania danych
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
-Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych
Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Szkółce Roślin Magda przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
-Zakres przetwarzanych danych
Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
-Cel przetwarzania danych
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora
-Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Szkółkę Roślin Magda, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności rolniczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności rolniczej wynosi 5lat).
-Zakres przetwarzanych danych
Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Szkółka Roślin Magda może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

4. Odbiorcą przekazanych danych osobowych jest Szkółka Roślin Magda, a także partnerzy i podmioty współpracujące ze Szkółką Roślin Magda, to jest:

-przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy- w przypadku Klienta, który ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Szkółka Roślin Magda udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Szkółki Roślin Magda w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu Klientowi.
-podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Szkółka Roślin Magda udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Szkółki Roślin Magda w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
-dostawcy systemu ankiet opiniujących- w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Szkółka Roślin Magda udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Szkółki Roślin Magda w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
-dostawcy usług zaopatrujący Szkółkę Roślin Magda w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Szkółce Roślin Magda prowadzenie działalności rolniczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych(w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania gospodarstwem i udzielania pomocy technicznej Szkółce Roślin Magda) – Szkółka Roślin Magda udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
-dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Szkółce Roślin Magda wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Szkółka Roślin Magda udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
5. Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z przepisami RODO i na warunkach w nim określonych – ma prawo do:

-żądania od administratora dostępu do tych danych osobowych,
-sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
-wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
-przenoszenia tych danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne są na stronie urzędu: www.giodo.gov.pl),
tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. Szkółka Roślin Magda może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Szkółkę Roślin Magda nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych w sklepie internetowym. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie sklepu internetowego np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu w sklepie internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w sklepie internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Szkółkę Roślin Magda danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel